Lugupeetud patsiendid!

Lugupeetud patsiendid!

  • OÜ Estmedica Kliinik töötab Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel.
  • Vastavalt Haigekassaga sõlmitud Lepingule võib plaaniline ravijärjekord eriarstile olla kuni 6 nädalat.
  • Vältimatut abi vajavad, ohtlikus seisundis patsiendid, võetakse kõikide spetsialistide juurde vastuvõtule väljaspool ravijärjekorda.
  • Eriarsti vastuvõtule registreerimine toimub registratuuris kohapeal või telefoni teel: 6010194, kell 8:00-18:00
  • Eriarsti koduvisiite teostatakse ainult perearsti saatekirja alusel, eelneval kokkuleppel eriarstiga, plaanilisel korras
  • Vastavalt Haigekassa Lepingule peab patsiendil plaanilises korras arst-spetsialisti (kirurgi, gastroenteroloog) konsultatsioonile pääsemiseks olema perearsti saatekiri. Patsiente, kes vajavad vältimatut abi, võetakse vastu ilma saatekirjata.
  • Ilma saatekirjata patsiente ja patsiente, kes ei oma Haigekassa ravikindlustust võtavad  plaanilises korras vastu kõik spetsialistid, kehtiva meditsiiniteenuste hinnakirja alusel.
  • Juhul, kui patsient ei soovi/ei saa oodata plaanilist vastuvõttu, on eelneval kokkuleppel eriarstiga võimalik pääseda tasulisele vastuvõtule. Tasulise vastuvõtu eest tasumine toimub vastavalt Kliiniku tasuliste teenuste hinnakirjale.